Affirmasjoner

Hva er affirmasjoner? Affirmasjoner er kort forklart positive setninger du sier høyt til deg selv flere ganger om dagen. Setningen må formuleres i jeg-form og “Affirmasjoner”